Kommuneplantillæg i forslag

 
TitelHøringsperiode
Till. 12 til Kommuneplan 2013 - Udvidelse af Grenaa Havn18-05-2017 - 31-07-2017
Till. 17 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde ved Vestergade26-04-2017 - 21-06-2017
Till. 18 til Kommuneplan 2013 - Blandet bolig og erhverv i Voldby18-05-2017 - 17-07-2017
Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning21-06-2017 - 18-08-2017
  

Vedtagne kommuneplantillæg

 
TitelVedtagelsesdato
Till. 1 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan20-01-2015
Till. 2 til kommuneplan 2013 - Område til boligformål ved Kirkevej i Auning24-02-2015
Till. 3 til kommuneplan 2013, for et erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum16-06-2015
Till. 6 til kommuneplan 2013, for et bolig- og erhvervsområde ved Pejmarksvej i Voldby13-10-2016
Till. 7 til Kommuneplan 2013 - Solcelleanlæg ved Karevej, Ørsted13-10-2016
Till. 8 til kommuneplan 2013, Hessel Station i Grenaa13-09-2016
Till. 9 til kommuneplan 2013 - for et boligområde i Nørager13-09-2016
Till. 10 til Kommuneplan 2013 - Naturpark Randers Fjord13-10-2016
Till. 11 til Kommuneplan 2013 - Flisfyret varmeværk i Grenaa19-09-2016
Till. 13 til Kommuneplan 2013 udvidelse af erhvervsområde ved Auningvej i Nørager19-09-2016
Till. 14 til kommuneplan 2013 - Sangstrupvej i Voldby18-04-2017
Till. 22 til Kommuneplan 2009 - Område til råstofindvinding, affaldsbehandling og deponering ved Glatved17-06-2014